Velkommen til Colour Ceramica
Personal menu
Søg

Om fliser

Bicottura flise:

En bicottura flise er en type keramisk flise, der gennemgår to separate brændinger under produktionen. Først males leret til en ensartet konsistens og skærves presses under tryk. Herefter finder første brænding sted ved lavere temperatur, og når flisen er afkølet, bliver den glaseret og brændt endnu en gang. Denne proces tager 48 timer, og bruges primært i dag til produktion af vægfliser.
 

Colored body:

En moderne produktionsmetode hvor man forsøger at tilnærme flisens skærvfarve bedst muligt til at matche flisens glasurfarve. Dette giver indtrykket af en ensartet masse, og gør flisen mere modstandsdygtig over for slid end f.eks. en glazed porcelain. En colored body flise er dog ikke at forveksle med en full body flise.
 

Dyb slidstyrke:

Denne form for slidstyrke bruges til uglaserede (gennemfarvede) keramiske fliser og angiver flisens modstandsdygtighed over for slid under specifikke konditioner. Testen for dyb slidstyrke foregår ved at analysere, hvor mange milligram af flisens overflade, der er slebet væk ved specielle tests med slibeværktøj. Disse tests udføres indenfor angivelserne i ISO 10545-6 teststandarden. For slidstyrke på glaserede fliser, se venligst punktet "Slidstyrke" længere nede på siden.
 

Full Body:

En full body flise er produceret og brændt i en ensartet masse. Dette gør at slid og skader på fliserne være mindre synlige, da det er samme materiale hele vejen igennem flisen.
 

Frostsikkerhed:

Angiver hvorvidt flisen er frostsikker - og derved om den kan benyttes udenfor. Frostsikkerhed afhænger bl.a. af hvor meget vandopsug en flise har. Des lavere vandopsug en flise har, des bedre er dens frostsikkerhed. Frostsikkerhed for fliser testes og bestemmes ud for de angivne normer jf. ISO 10545-12. Vægfliser må aldrig benyttes udenfor.
 

Glazed Porcelain:

En keramisk flise der produceres med et lag glasur på en porcelænsskærv. For yderligere info om denne type flise læs venligst om Porcellenato.
 

Kaliber:

Efter endt produktion sorteres fliser op i forskellige størrelser. Kaliberen angiver den nøjagtige dimension af fliserne, og typisk kan kaliberen findes ved et nummer eller bogstav på kasserne. Et eksempel kan være en 15 x 15 cm flise, der i kaliber 8 reelt måler 14,8 x 14,8 cm. Ved nedlægning skal man sørge for, at fliserne er samme kaliber, for så vidt det ikke er muligt, bør man sikre sig at kaliberen er mest muligt lig.
 

Kemisk modstand:

Keramiske flisers kemiske modstand bestemmes ud fra om der er tale om glaserede eller uglaserede fliser, samt om der er tale om en lavt koncentreret eller en højt koncentreret opløsning. Glaserede fliser betegnes med et ”G” først, mens uglaserede fliser betegnes med et ”U” først. Herefter betegnes lavt koncentrerede opløsninger med et ”L” og højtkoncentreret opløsninger med et ”H”. Ydermere er der tre klasser indenfor hhv. lavt- og højt koncentreret syrer og baser betegnet A-C. Klasse A er den stærkeste og aftager i styrke for hhv. klasse B og C.
Nedenfor kan ses et skema der angiver hvilke kemikalier og deres styrker der hører til indenfor A-C klasserne.
En glaseret flises (G) keramiske modstand overfor lavt koncentreret syrer og baser (L), kan således hedde enten GLA/GLB/GLC, afhængig af dens karakteristika. Info på flisers kemiske modstandsdygtighed findes typisk på producenters/leverandørers hjemmesider eller i tekniske datablade.
 

Lavt koncentreret syrer og baser (L)

Højt koncentreret syrer og baser (H)
Klasse A: 3% SaltsyreopløsningKlasse A: 18% Saltsyreopløsning
Klasse B: 100 g/l CitronsyreopløsningKlasse B: 5% Citronsyreopløsning
Klasse C: 30 g/l KaliumhydroxidopløsningKlasse C: 100 g/l Kaliumhydroxidopløsning

Monocottura:

Monocottura betyder, at den keramiske flise er brændt én enkelt gang. Leret forberedes til en ensartet konsistens, og skærven bliver presset under højt tryk så fugtighed forsvinder. Herefter bliver flisen glaseret og brændt ved ca. 1150-1250 grader celsius. Flisen er færdigbrændt efter 20-30 minutter. Udtrykket ”Monoporosa” bruges uofficielt som betegnelse for en dårlig/billig Monocottura flise.
 

Porcellenato:

Navnet henviser til porcelæn, fordi man anvender ler af meget fin kvalitet, porcelænsler. De fleste keramiske fliser producers i dag af porcelænsler, og alt efter produktionsmetoden produceres der enten glazed porcelain, colored body eller full body fliser.  
 

Rektificering:

Betyder at fliserne efter endt produktion skæres fint på alle kanter, så de altid er lige store. Rektificerede fliser vil altid have samme kaliber.
 

Skridgruppe:

Kriterierne for skridgruppe er todelte, og afhænger af om der er tale om et gulv, hvor der bruges fodtøj på tørt gulv eller bare fødder på vådt gulv. Det er derfor vigtigt at skelne mellem disse to ved valg af fliser afhængig af brugsområde. 
For begge kriterier gælder at skridsikkerheden vurderes ud fra, hvor skæv en vinkel gulvet kan have, mens man stadig kan bevæge sig sikkert rundt på flisens overflade. Ved fodtøj på et gulv anvendes R-betegnelser, mens der ved barfodsområder anvendes A til C kategorier.
Skridgrupper testes efter DIN-standarderne 51097 / 51130 for hhv. tørt og vådt gulv. Nedenfor ses de to kategorier og deres hældningsværdier.
 

Tørt Gulv
(R-Betegnelser)

VinkelVådt Gulv
(A-C Grupperinger)
Vinkel
R96-10°Gruppe A≤ 12°
R1010-19°Gruppe B≤ 18°
R1119-27°Gruppe C≤ 24°
 R1227-35° 
R13<35°

 

Slidstyrke:

En flises slidstyrke måles ud fra en PEI test. Testen måler styrken af flisens glasur og dens modstandsdygtighed. PEI testen foregår ved at et slibeværktøj kører cirkulært rundt på flisen med et ligeligt tryk. Antal af cirkuleringer flisen kan modstå før glasuren ødelægges afgør, hvilken PEI-klasse flisen opnår. Der findes fem forskellige klasser, betegnet 1-5. En keramisk flises slidstyrke testes ud fra ISO 10545-3 standarden. Herunder ses skema for PEI klasserne:
 

PEI

Antal sliberunderingerAnvendelsesmuligheder
PEI 1100 - 150Altid kun på væg.

PEI 2

150 - 600

Primært private gulve med begrænset trafik, f.eks. badeværelse.

PEI 3600 - 1.500

Middel trafikerede gulve, overalt i privat hjem med let fodtøj.

PEI 41.500 - 12.000

Anvendes overalt i private boliger og erhverv (forretninger, caféer og restauranter).

PEI 5Over 12.000

Anvendes overalt hvor der er høj trafik, privat eller offentligt rum.

 

Spaltklinker:

Måske for nogle også kendt som en vådpresset klinke. Leret presses ud af et mundstykke - det ekstruderes - for så at blive skåret af på længden. Herefter tørres de og brændes. Klinkerne produceres to ad gangen, bagside mod bagside, hvorefter de spaltes. Heraf navnet spaltklinke.
 

Tonalitet:

Ved afslutningen af en produktion sorteres fliserne op i forskellige tonaliteter og kalibre, og får derved tildelt et unikt tonalitetsnummer og en brændingskode – dette udgør tilsammen den enkelte flises batch. Fliser med samme tonalitetsnummer vil således passe sammen i farver og overflader. Det er vigtigt at tjekke før nedlægning, at fliserne er af samme tonalitet.
 

Tørpresset klinker:

Leret presses ved højt tryk og klinken tørres derefter. Efter tørring brændes klinken ved ca. 1200 grader celsius indtil klinken sintrer, hvilket vil sige at overfladeleret smelter sammen. Dette giver en glat uglaseret overflade, der er slidstærk og nem at rengøre.
 

Vandabsorbering:

Vandabsorbering defineres som en brændt keramisk flises evne til at absorbere væske og angives som en procentdel. Procentdelen defineres som forholdet mellem flisens væskeopsug og samme flises vægt i tør tilstand. Vandabsorbering testes ud fra ISO 10545-3 standarden. Som nævnt under punktet for frostsikkerhed, er fliser med lav vandabsorbering mere modstandsdygtig over for frost for såvel andre barske konditioner.